2.4.3.1 משפחות עם ילדים, לפי מספר ילדים במשפחה ולפי שנה - ביטוח לאומי