2.4.3 לוח משפחות עם ילדים, לפי מספר הילדים במשפחה ולפי ישוב 2011 - ביטוח לאומי