2.4.3 לוח משפחות עם ילדים, לפי מספר הילדים במשפחה ולפי יישוב 2013 - ביטוח לאומי