2.4.4 לוח משפחות חד הוריות לפי גודל המשפחה ולפי ישוב, 2011