2.4.4 לוח משפחות חד הוריות לפי גודל המשפחה ולפי יישוב, 2013