2.4.4 משפחות חד הוריות לפי גודל משפחה ולפי יישוב 2015 - ביטוח לאומי