2.4.5 לוח משפחות המקבלות מענק לימודים, לפי סיבה , גיל ילדים ויישוב 2012