2.4.5 לוח משפחות המקבלות מענק לימודים, לפי סיבה, גיל ילדים ויישוב 2013