2.4.6 לוח משפחות המקבלות תוספת משפחה , לפי מספר ילדים ויישוב 2012