2.4.6 לוח משפחות המקבלות תוספת משפחה, לפי מספר ילדים ויישוב 2013