2.0.5 לוח 2.5 יישובים ואוכלוסייה במטרופולין תל אביב