2.0.7 לוח 2.7 האוכלוסייה בראשון לציון לפי גיל ומין