2.0.9 לוח האוכלוסייה לפי גיל ולפי אזור סטטיסטי - אחוזים