3.0.1 לוח בתי אב המטופלים במינהל לשילוב חברתי לפי תכיפות הקשר