3.0.2 התפלגות המטופלים במינהל לשילוב חברתי לפי גיל, מצב משפחתי, ומצב בריאות