3.0.3 התפלגות המטופלים במינהל לשילב מברתי לפי מקום לידה, מקורות קיום ובעלות על דירה