3.0.3 התפלגות המטופלים במינהל לשילוב חברתי לפי מקום לידה, מקורות קיום ובעלות על דירה