3.0.4.1 גרף הבעיות העיקריות שבטיפול המינהל לשילוב חברתי 2009