3.0.4.1 תרשים הבעיות העיקריות שבטיפול המינהל לשילוב חברתי