3.0.4 לוח הבעיות העיקריות שבטיפול המנהל לשילוב חברתי