3.0.5-1 לוח משפחות וילדים המקבלים תוספת משפחה לפי גודל המשפחה ולפי יישוב, 2011