3.0.5-2 לוח משפחות המקבלות מענק לימודים לפי סיבת הזכאות והילדים בהן, לפי קבוצת גיל, ולפי יישוב 2011