3.0.5-3 לוח מקבלי גמלה לילד נכה שזכאותם אושרה או חודשה השנה, לפי ותק בקצבה והסניף המקבל