3.0.5-4 לוח שיעור הגמלה של מצטרפים חדשים לפי סניף ראשי