3.0.5.1 לוח משפחות וילדים המקבלים תוספת משפחה לפי גודל המשפחה ולפי יישוב 2013