3.0.5.1 משפחות וילדים המקבלים תוספת משפחה לפי גודל המשפחה ולפי יישוב