3.0.5.2 לוח משפחות המקבלות מענק לימודים לפי סיבת הזכאות והילדים בהם, לפי קבוצת גיל, ולפי יישוב 2013