3.0.5.2 משפחות המקבלות מענק לימודים לפי סיבת הזכאות והילדים בהן, לפי קבוצת גיל ולפי יישוב