3.0.5.3 מקבלי גמלה לילד נכה שזכאותם אושרה או חודשה השנה, לפי ותק בקצבה והסניף המקבל 2014