3.0.5.6 גובה דמי לידה בממוצע ליום וליולדת לפי סניף, דצמבר 2014