3.0.5 מספר מקבלי גמלאות ביטוח לאומי לפי סוג, בישובים נבחרים 2011