3.0.5 מספר מקבלי גמלאות ביטוח לאומי, לפי סוג, בישובים נבחרים 2014