3.0.6 לוח תיקים פעילים, חייבים ונשים המקבלות דמי מזונות בערים הגדולות