3.0.7 לוח 3.7 מקבלי דמי אבטלה - ראשון לציון , לפי שנה