3.0.8-2 לוח מקבלי דמי אבטלה, מחפשי עבודה שהיו מועסקים וסיימו את שנת זכאותם ב 2011, לפי עומק האבטלה וסניף