3.0.8-2 לוח מקבלי דמי אבטלה, מחפשי עבודה שהיו מועסקים וסיימו שנת זכאותם ב 2012, לפי עומק האבטלה וסניף