3.0.8.1 מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקים, לפי גובה דמי אבטלה ליום וסניף