3.0.8.1 מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקים, לפי גובה דמי האבטלה ליום וסניף, ממוצע חודשי