3.0.8.2 לוח מקבלי דמי אבטלה, מחפשי עבודה שהיו מועסקים וסיימו את שנת זכאותם בשנת 2013 לפי עומק אבטלה וסניף