3.0.8.2 מקבלי דמי אבטלה , מחפשי עבודה שהיו מועסקים וסיימו את שנת זכאותם ב 2014 לפי עומק האבטלה וסניף