3.0.8.2 מקבלי דמי אבטלה, מחפשי עבודה שהיו מועסקים וסיימו שנת זכאותם ב 2015 לפי עומק האבטלה וסניף