3.0.8 לוח 3.8 מקבלי דמי אבטלה, לפי יישוב, ממוצע חודשי 2009