3.0.8 לוח מקבלי דמי אבטלה, לפי יישוב, ממוצע חודשי 2011