3.0.8 לוח מקבלי דמי אבטלה לפי ישוב, ממוצע חודשי 2012