3.1.0 לוח האוכלוסייה לפי חברות בקופת חולים בערים הגדולות