3.1.0 לוח האוכלוסייה לפי חברות בקופות החולים בערים הגדולות