3.1.1 לוח מאזן מבוטחים שעברו מקופה לקופה ביישובים בהם 100,000 תושבים ויותר, 2011