3.1.1 לוח מאזן המבוטחים שעברו מקופה לקופה בישובים בהם יותר מ 100,000 תושבים