3.1.2 לוח מאזן המבוטחים שעברו מקופה לקופה ביישובים בהם יותר מ- 100,000 תושבים, 2011