3.1.2 לוח מאזן המבוטחים שעברו מקופה לקופה ביישובים בהם יותר 100,000 תושבים - אחוזים